VIDEO: Nicola Acunzo Lucia Scanu Interventi di fine seduta 05-02-2020