VIDEO: Alvise Maniero ospite a Rai News 24 Economia 04/07/2019