Bocciatura referendum elettorale certifica incompetenza LegaDi M5S Friuli Venezia Giulia:

FONTE : M5S Friuli Venezia Giulia